Αρθρογραφια

Περιεδρικό Απόστημα

Περιεδρικό Απόστημα

Ένα περιεδρικό απόστημα προκύπτει όταν συσσωρεύεται πύον μεταξύ των ιστών και των δομών που περιβάλλουν τον πρωκτό και το ορθό, με κύρια αιτία δημιουργίας τους τη φλεγμονή και την απόφραξη του εκφορητικού πόρου των περιπρωκτικών αδένων.

Πρόκειται για μια επώδυνη κατάσταση, η οποία προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη. Παρόλο που τα περιεδρικά αποστήματα εμφανίζονται συχνά, η αιτιολογία τους εντοπίζεται μόνο στο 20% των περιπτώσεων.
Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί μια οξεία- απότομη- επώδυνη κατάσταση.Εμφανίζεται σαν επώδυνη διόγκωση και μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό. Η φλεγμονή θεραπεύεται με αυτόματη διάνοιξη του αποστήματος είτε με χειρουργική παροχέτευσή του, η επικοινωνία με το έντερο όμως παραμένει.
Μετεγχειρητικά παραμένει συχνά ένα συρίγγιο, δηλαδή ένα στόμιο από το οποίο τρέχει υγρό.


Αίτια Εμφάνισης Περιεδρικών Αποστημάτων 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το περιεδρικό απόστημα είναι αποτέλεσμα οξείας λοίμωξης των πρωκτικών αδένων. Το περιεδρικό απόστημα δημιουργείται συνήθως αυτόματα, ή πάνω σε ένα προϋπάρχον περιεδρικό συρίγγιο όταν αποφράξουν τα στόμια του. Υπολογίζεται ότι το 50% των περιεδρικών αποστημάτων εξελίσσονται σε συρίγγια.
Οι κύριες αιτίες εμφάνισης περιεδρικών αποστημάτων είναι:

Εκκολπωματίτιδα
Πυώδης ιδρωτοαδενίτιδα
Φλεγμονή πρωκτικών αδένων
Τραυματισμό της περιοχής
Ραγάδα δακτυλίου
Κακοήθεια
Φλεγμονώδεις νόσου του εντέρου (Νόσο Crohn)
Πρωκτική σεξουαλική επαφή

Συμπτώματα
Τα κυριότερα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται είναι πρήξιμο, ερυθρότητα καθώς και πόνος στην περιοχή που επιδεινώνεται με την κίνηση ή την αφόδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί πυρετός ή και διαταραχές στην ούρηση.

Για την αντιμετώπιση του περιεδρικού αποστήματος απαιτείται η άμεση και ευρεία διάνοιξη της κοιλότητας, με παροχέτευση του πύου και η χορήγηση της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής. Μετά την αποδρομή της οξείας φασης γίνεται έλεγχος ύπαρξης περιεδρικού συριγγίου που μπορεί να προκάλεσε το απόστημα για αποφυγή επανεμφανισής του.

Related Articles

Κύστη Κόκκυγος

Κύστη Κόκκυγος

Ραγάδα Πρωκτού (Δακτυλίου)

Ραγάδα Πρωκτού (Δακτυλίου)

Περιεδρικό Συρίγγιο

Περιεδρικό Συρίγγιο