Αρθρογραφια

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος (ή δυσφορία) κατά μέσο όρο τουλάχιστον 1 ημέρα/εβδομάδα για τους προηγούμενους 3 μήνες, που σχετίζονται με δύο ή περισσότερα από τα εξής: σχετίζεται με την
αφόδευση και συνδέεται με αλλαγή στη συχνότητα κενώσεων και συνδέεται με αλλαγή στην σύσταση των κοπράνων

Πρωκτοσκόπηση και Ορθοσκόπηση

Πρωκτοσκόπηση και Ορθοσκόπηση

Πρόκειται για μια εξέταση με υψηλή διαγνωστική αξία, ενώ η διαδικασία, γίνεται στο ιατρείο, είναι ασφαλήςαπλή και σύντομη